اشتراک آنلاین و سکه طلا

قالیشویی در تهرانپارس

شرکت کننده ی عزیز، با تکمیل و ارسال فرم زیر شما یکی مشترکین خانواده ی بزرگ خدمات قالیشویی ماندگار خواهید شد. در هر بار استفاده از خدمات بی نظیر ما، در قرعه کشی بزرگ سکه ی طلا شرکت داده خواهید شد. برندگان از طریق همین وب سایت معرفی می شوند:

مرکز: ۲۲۶۴۲۷۳۷
شرق: ۷۷۳۶۴۰۸۰
شمال: ۲۲۰۲۰۱۸۲

کیفیت، رمز ماندگاریست.

Call Now Button