18
مه

عملیات تکمیلی فرش دستباف

فرش دستباف پس از پایین آمدن از دار قالی تحت مجموعه عملیات قرار می گیرد تا خواص آن بهبود یافته و در نظر خریدار جلوه بیشتری داشته باشد. این...

ادامه مطلب