13
آوریل

رنگ‌بندی فرش در دکوراسیون داخلی (قسمت دوم)

در قسمت اول یادداشتی با همین عنوان، به توضیح رنگ‌بندی فرش در دکوراسیون داخلی پرداخته و رنگ‌های گرم تشریح شد. در این یادداشت به توضیح رنگ‌‌بندی فرش با رنگ‌های سرد و خنثی پرداخته خواهد شد.

رنگ‌های سرد

این گروه رنگی فضایی رسمی و سرد را محیا می‌سازد که با افزایش سکوت و تمرکز همراه است. از چنین رنگ‌هایی در مکان‌های آرام و نیازمند سکوت نظیر کتابخانه‌ها، اتاق خواب و فضاهایی از این قبیل می‌توان استفاده کرد. رنگ سرد از خاصیت پس روندگی در فضا برخوردار است، که در نتیجه کاربرد فرشی با رنگ‌های این گروه سبب بزرگ‌تر جلوه دادن فضاهای کوچک می‌شود.

آبی

از جمله رنگ‌های سردی است که نمادی از عمق احساسات و خلق و خوی آرام به شمار می‌رود و کاربردش در محیط با ایجاد احساس خشنودی، محبت، توازن و عاری از اضطراب همراه است. رنگ آبی در فرش با آرامش و امنیت خاطر همراه است. چنین فرشی به دلیل انرژی که از خود ساطع می‌کند، بر سایر اجزاء اثر می‌گذارد و در محیط قالب می‌شود. بدین سبب توصیه می‌شود از رنگ‌های خنثی و یا هماهنگ بیشتر و از رنگ‌های مکمل کمتر در چیدمان رنگی چنین فرشی استفاده شود.

سبز

از دیگر رنگ‌های سرد است که رنگی محوری در دکوراسیون داخلی به شمار می‌آید. این رنگ سرد با توجه به گستره کاربردش در فضا هیجان توأم با آرامش را به همراه دارد. فرش‌های که از رنگ قالب سبز برخوردارند، سبب ایجاد آرامش در محیط می‌شود. همچنین کاربرد مبل‌هایی به رنگ قهوه‌ای تیره و اشیایی به رنگ صورتی و یا آبی سبب تقویت تداعی طبیعت در فضای درونی، یکی شدن الگوهای درونی و بیرونی و توهم بصری می‌شود. لازم به ذکر است که چنین چیدمانی تقویت آرامش در محیط را در بر خواهد داشت.

رنگ‌های خنثی

در کنار رنگ‌های گرم و سرد، گروه دیگری به نام رنگ‌های خنثی وجود دارد. این گروه رنگی در دکوراسیون هم به صورت مستقل و هم به عنوان رنگ تکمیلی قابل کاربرد است. رنگ‌هایی نظیر سفید، خاکستری و مشکی که خنثی به شمار می‌آیند از کاربرد بسیاری در کف برخوردارند، زیرا سبب عدم جلب توجه به این نقطه می‌شود. به طور معمول دکوراتورها توصیه می‌کنند، کاربرد رنگ‌های خنثی در کف و سقف که علاوه بر مورد مذکور، استراحت بینایی را به همراه خواهد داشت.