05
جولای

گره زدن ریشه فرش

گره زدن ریشه فرش، برای محافظت از ریشه فرش انجام می‌شود. با گره زدن ریشه فرش، مانع از ریختن و خارج شدن گره فرش و در نتیجه افزایش عمر فرش می‌باشد. اگر گره زدن ریشه فرش به هر دلیل شُل انجام گیرد، مقاومت لازم برای ممانعت از ریختن فرش وجود نخواهد داشت و در نتیجه فرش در معرض تهدید قرار گرفته و پس از شستشو آسیب می‌بیند.

برای گره زدن ریشه فرش، ریشه فرش به دسته دو تا پنج تایی تقسیم و به شیوه‌های مختلف گره زدن ریشه فرش انجام می‌شود. ریشه‌های فرش به دسته‌های دو تا پنج تایی تقسیم می‌شود. برای اینکار نخست شخص متخصص اولین دسته را در دست چپ می‌گیرد. سپس با دست راست نخی شبیه به نخ پود، اما با تاب كمتر را توسط شصت و سبابه گرفته و پس از آن كه آن را دو دور به دور انگشت میانه، سبابه و شصت گرداندند، اولین دسته ی 2 یا 5 تایی ریشه ها را از داخل آن بیرون آورده، امتداد نخ را با دست راست هدایت نموده و به این ترتیب گره ای كه ایجاد شده، بر روی اولین دسته ی ریشه ها قرار می گیرد. این گره دقیقاً به انتهای ریشه ها هدایت شده و باعث استحكام گلیم بافی و یا بافت فرش می گردد. این عمل را به ترتیب بر روی دسته های دوم، سوم و … از ریشه های فرش تا به آخر انجام می دهند.

روش مذكور معمولاً بر روی فرش های جوان و نوبافت كه دارای ریشه های سالم و بلند هستند انجام می گیرد. اما چنانچه فرشی به هر دلیل كهنه و پاخور شده باشد و به عبارتی چله های آن پوسیده و بسیار كوتاه شده باشد، روش مذكور به راحتی میسر نبوده و برای ایجاد دو گره از نخ و سوزن استفاده می نمایند.

در این ویدئو گره زدن فرش به شیوه دو گره زنی نشان داده شده است.