06
جولای

آبکشی فرش

آبکشی فرش پس از اتمام شستشوی فرش دستباف، به منظور خروج کامل مواد شوینده از میان پرز فرش انجام می‌شود. منظور از آبکشی فرش، شست‌وشوی مجدد فرش بدون کاربرد مواد شوینده و تنها به کمک آب می‌باشد. برای انجام آبکشی فرش نخست باید شست‌شوی فرش به طور کامل انجام شود، سپس آبکشی فرش انجام شود.

شستشو فرش به طرق و انواع گوناگونی صورت می‌گیرد که این نوع شستشو در هر فرش مغایر است و اساس آن بر مبنای تجربه و نظر استاد کار صورت می‌گیرد. اما علیرغم این شیوه‌های متفاوت، عموماً مواد شیمیایی کاربرد در شستشوی قالی از وجوه مشترکاتی برخوردار است و آن هم چنین است که موادی مشترک در هر نوع شستشو به کار گرفته می‌شود و تنها غلظت، شرایط محیطی، مدت زمان اعمال و در برخی سایر مواد شیمیایی می‌باشد.

شست‌وشوی فرش دستباف و ماشینی در طول مصرف به دلایل گوناگونی انجام می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها آلودگی سطح فرش و یا بروز آسیبی است که برای رفع آن فرش باید مورد شست‌وشو قرار گیرد. برای شست‌وشوی فرش دستباف از ابزار، دستگاه‌ها و شوینده‌های گوناگونی بهره گرفته می‌شود تا لکه‌ها و آلودگی‌های سطحی فرش زدوده شود. شست‌وشوی فرش دستباف شامل مراحل گوناگونی از تحویل، گردگیری فرش، شست‌وشو و خشک کردن و تحویل مجدد به صاحبان آن می‎‌باشد. انجام این مراحل و کیفیت هر یک از مراحل مذکور باعث ارزیابی مثبت و منفی عملکرد یک کارگاه قالیشویی از سوی مشتریان و متقاضیان می‌شود. ارزیابی مثبت و یا منفی باعث می‌شود تا مشتری بار دیگر به همان قالیشویی مراجعه و یا تصمیم به تعویض کارگاه قالیشویی گیرد

پس از اتمام شستشوی فرش دستباف به منظور خارج کردن مواد شیمیایی، فرش به طور کامل آبکشی فرش می‌شود. آبکشی فرش به صورت دستی و یا به کمک دستگاه‌های مجهز انجام می‌شود. معمولاً در فرآیند آبکشی فرش از آب شهری و پارو استفاده می‌شود. در این ودیو بخشی از آبکشی فرش به کمک دستگاه نشان داده می‌شود. این کار در کارگاه ماندگار برای از بین رفتن کامل مواد شوینده، چندین مرتبه انجام می‌شود.