06
جولای

شستشوی فرش

شستشوی فرش در مراحل گوناگونی از جمله پس از اتمام بافت و در طول زمان مصرف انجام می‌گیرد.  فرش به دلیل کاربردی بودن و در معرض تردد بسیار، به سرعت کثیف و آلوده می‌شود. بدین دلیل شستشوی فرش امری الزامی و ضروری است. برای شستشوی فرش از مواد و دستگاه‌های گوناگونی استفاده می‌شود.

در حال حاضر شستشوی فرش به طرق و انواع گوناگونی صورت می‌گیرد که این نوع شستشو  فرش بنا به مواد اولیه گاربردی متفاوت و مغایر است و اساس آن بر مبنای تجربه و نظر استاد کار صورت می‌گیرد. اما علیرغم این شیوه‌های متفاوت، عموماً مواد شیمیایی کاربرد در شستشوی قالی از وجوه مشترکاتی برخوردار است و آن هم چنین است که موادی مشترک در هر نوع شستشو به کار گرفته می‌شود و تنها غلظت، شرایط محیطی، مدت زمان اعمال و در برخی سایر مواد شیمیایی می‌باشد.

یکی از دستگاه‌هایی که استفاده می‌شود، دستگاه شلاق زن است. این دستگاه با وجود لاستیک‌های به طور مداوم و سریع ضربه‌های محکمی به فرش می‌زند. این کار باعث می‌شود تا گرد و خاک و هر گونه ضایعاتی که در میان فرش موجود است، خارج شود و در نتیجه شستشوی فرش به بهترین نحو ممکن انجام شود.

در این ویدئو بخشی از شست‌وشوی فرش به کمک دستگاه نشان داده می‌شود. این کار در کارگاه ماندگار برای از تمیز شدن  کامل فرش و خروج ضایعات موجود در میان فرش انجام می‌گیرد: