06
جولای

کز دادن فرش

پس از اتمام بافت، کز دادن فرش امری ضروری است. کز دادن فرش به معنی سوزاندن پشت فرش است. پس از آنکه بافت فرش به اتمام رسد، پشت آن نامنظم بوده و معمولا نخ‌های پرز و پود قالی به صورت نیمه رها از پشت فرش بیرون می‌زند. این عامل باعث ایجاد ظاهری نازیبا در پشت فرش شده و در مواردی نوعی آسیب به نظر می‌رسد. بدین دلیل پشت فرش با شعله آتش کز داده می شود تا نخ های موجود سوخته و از میان رود. کز دادن فرش هم جز عملیات تکمیلی فرش دستباف و هم جز عملیات مرمت به شمار می‌آید.

اما عموماً مرمت در فرش عبارت از دوخت و ترمیم در رفتگی، پارگی و آسیب‌دیدگی است به گونه‌ای که این محل به آسانی قابل تشخیص نباشد. از این رو در مرمت قالی برای استحصال این هدف از مواد یکسان و یا مشابه و همچنین ابزار و روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود. اما در هر حال عملیات کز دادن توسط رفوگران و مرمت‌گران فرش هم انجام می‌شود.
عملیات کز دادن فرآیندی حائز اهمیت و خطرناک است. زیرا هر گونه سهل‌انگاری و بی‌دقتی ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری به فرش را در پی دارد و حتی ممکن است فرش دچار سوختگی شود.

در این ویدئو کز دادن فرش نشان داده که توسط مجموعه ماندگار این عملیات به بهترین نحو ممکن و توسط متخصصان این عرصه انجام می‌گیرد: