07
اکتبر

چگونه یک فرش خوب را بشناسیم

برای خرید یک فرش دستباف، باید این کالا از معیارها و جهات مختلفی مورد ارزیابی قرار گیرد تا از صحت سلامت این فرش‌ها اطمینان حاصل شود. برای ارزیابی فرش، یک فرش‌شناس با تکیه بر مهارت و تجارب چندین ساله خود، معیارهایی را مدنظر قرار داده و آن‌ها را به عنوان سنجه‌ای ملاک سلامت فرش قرار می‌دهد. برای ارزیابی یک تخته فرش سوای رنگ و طرح آن که عاملی انتخابی است.

در برخورد کلی فرش باید گوشه‌های فرش به طور کلی بررسی و با سانتی‌متر اندازه‌گیری شود تا از سره دار نبودن فرش که به  نوعی آسیب محسوب می‌شود، اطمینان حاصل کرد.

چنانچه خطی در جهت عرض از وسط فرش رسم کنیم نیمه بالای فرش نسبت به نیمه پایینی در حدود 70% بلندتر است تفاوت اندازه دو قطر نسبتاً ناچیز است.

عرض فرش در وسط و لبه‌های فرش باید یکسان باشد. همچنین ترنج میانی فرش متقارن نبوده و در نیمه بالایی فشرده‌تر است.

یک فرش خوب دارای شاخصه‌های گوناگونی است که در ارزیابی باید تمامی آن‌ها را مد نظر قرار داد

به طور کلی نقشه قسمت بالا باید دقیقا مطابق نقشه پایین و در جهت عکس آن باشد و در نقوش در مقابل هم قرار گیرد. در صورتی که این وضع صادق نباشد نوعی آسیب به شمار می‌آید و در اصطلاح غلط بافی می‌باشد.

در صورتی که فرش مدتی بر سر دار به صورت نیمه باقی مانده باشد و پس از شروع به بافت مجدد رنگ‌های قابل تهیه نبوده و یا نقشه دوباره‌ای یا سهل‌انگاری از روی قسمت اول کشیده شده است.

دو دست شدن احتمالی بالا و پایین ممکن است در نحوه پود زدن و یا نحوه بافت نیز منعکس شود که تأثیر آن به دلیل شل و یا سفت بودن بافت (فشرده و یا نازک بودن بافت) فقط از طریق لمس و یا مشاهده نزدیک قابل ارزیابی است.

بهتر است خریداران در وهله نخست فرش‌هایی را انتخاب کنند که نام و نشان بافنده بر روی فرش مشخص گردیده و مشخصات آن بر روی برچسب فرش ذکر شده است.