08
ژانویه

انواع پود فرش

یکی از الزامات و پیش‌نیازهای انجام مرمت فرش، شناخت انواع پود فرش و شیوه‌های پود زنی می‌باشد. این عامل که از نیازهای دانشی یک رفوگر فرش به شمار می‌آید، باعث می‌شود تا مرمت‌گر بتواند شیوه پودزنی را به درستی انتخاب کرده و آن را بر روی فرش اعمال کند. به طور کلی پود بنا بر ضخامت آن به دو گروه پود نازک و ضخیم (که به پود کلفت مشهور است.) قابل تقسیم است. نیاز به توضیح است که نخ کاربردی در پود فرش به طور غالب پنبه می‌باشد. اما در مواردی از پنبه و ابریشم نیز استفاده می‌شود.

پود نازك: منظور آن است که از نخی نسبتاً نازک در پودگذاری فرش استفاده شود. پودي كه يكي در ميان از بين تارها (چله‌ها) عبور كرده و رديف‌هاي چله را مرتب مي كند همينطور باعث استحكام و نگهداري گره‎‌ها مي‌شود.

پود ضخيم (كلفت): در این شیوه پودگزاری، از نخی نسبتاً ضخیم که غالباً پنبه‌ای است، استفاده خواهد شد. پودي كه از بين تارها (چله‌ها) عبور كرده، عموماً پود کلفت است. وظيفه پود ضخیم استحكام، ايستايي و شق نگه داشتن قالي است.

انواع پودزني
يك پود

در اين شیوه پودزني، پس از اتمام هر ردیف طولی گره (رج) یک ردیف گره از میان تارها (چله‌ها) عبور داده می‌شود. از این شیوه پودزنی در برخی از قالی‌های دستبافت ایرانی همانند قالي هاي قديم ملاير و قرجه استفاده می‌شود.

دو پود

در اين پودزني پس از هر رديف گره، ابتدا پود ضخيم فقط از بين تارها (چله ها) رد ميشود، سپس پود نازك بصورت يك در ميان از بين تارها عبور ميكند. از این شیوه در قالی برخی از مناطق همانند تبریز، کاشان و مشهد استفاده می‌شود.

سه پود يا چند پود

در اين پودزني پس از هررديف گره، ابتدا پود نازك و بعد پود ضخيم و مجددا پود نازك زده مي شود و به همين ترتيب به تعداد موردنياز تكرار مي شود. شیوه سه و یا چند پوده در قالی برخی مناطق ایران نیز رواج دارد. از این جمله می‌توان به قالي هاي بيجار اشاره داشت.

چند چين و يك پود

در این شیوه پس از اتمام بافت چند رج، تنها یک پود استفاده می‌شود و عمليات پودزني انجام مي‌شود. این شیوه اگر چه رایج بوده، کاربرد آن کار درستی نبوده و باعث بروز آسیب‌های جدی بر روی فرش دستباف می‌شود. از این شیوه در قالی‌های مشهد، بیرجند و در مواردی کرمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.