04
فوریه

عیوب شستشوی قالی

شستشوی قالی دستباف، فرآیند حائز اهمیت و حساس می‌باشد. به طوری که باید در انجام این کار نهایت دقت به خرج داده شود و شستشو توسط متخصص‌‌ترین افراد صورت گیرد. دلیل این دقت، آن است که فرش دستباف به دلیل وجود سه عنصر تار و پود و گره بسیار حساس بوده و در صورت هر نوع سهل انگار زمینه گسیختگی این سه عنصر از یکدیگر فراهم شده و در نتیجه زمینه آسیب به فرش فراهم می‌شود.

پارگی و شکستگی

بعضی از فرش‌ها به ویژه حاشیه آن‌ها از یک سانتی‌متر تا چهل سانتی متر، امکان پارگی دارد. در بعضی از فرش‌ها سوراخ‌های ریز و یا درشت ایجاده شده که در موقع فروش معمولاً آن‌ها را رفو نموده و ظاهراً عیب برطرف می‌گردد. این عیب در اثر فشار بیش از حد در یک طرف دار به وسیله گوه و یا پیچ‌ها به چله ایجاد می‌شود. در چنین حالتی فرش خشک شده و تا کردن آن شکستگی و پارگی ایجاد می‌نماید.

پوسیدگی

این عیب معمولاً به علّت عدم نگهداری صحیح از فرش بوجود می‌آید. از مهم‌ترین دلایل پوسیدگی فرش قرار گرفتن فرش در مناطق نمور و نمناک، ریختن محلول‌های شیرین همانند شربت بر روی فرش، گذاشتن گلدان روی فرش، عدم جابجایی فرش و عدم هوادهی لازم می‌باشد.

بره بره بودن

اگر در حین بافت و یا حین شستشو، رج‌های بافته شده را بطور نایکنواخت کوتاه وبلند قیچی کند، عیب بره بره بودن ایجاد می‌شود. این ایراد در پرداخت نهایی قابل رفع نبوده و مشهود است.

رگه و دورنگی

در تعدادی از قالی‌ها مشاهده می‌شود. بدین صورت رنگ زمینه اصلی و زمینه حاشیه‌ها در یک جا از فرش تغییر یافته و تا آخر قالی ادامه دارد، آنرا دورنگی گویند. چنانچه رنگ زمینه اصلی و زمینه حاشیه‌ها سرتاسر عرض قالی در یکجا تغییر یافته و با فاصله‌ای مجدداً به رنگ اولیه برگشته است. این تغییر رنگ را که بصورت نواری در یکجا و یا چند جای قالی در سرتاسر عرض با تفاوت رنگ مشاهده شود رگه می‌گویند. و علّت بوجود آمدن آن استفاده از رنگ‌های سیر و روشن در زمینه رنگ اصلی متن قالی و حاشیه‌هاست. چنانچه بافنده در استفاده از رنگ زمینه‌ها در ابتدای بافت رنگ متن را یکجا و یکنواخت و به مقدار کافی تهیه نماید و در بافت نیز دقت لازم را در استفاده از رنگ‌ها داشته باشد چنین عیبی در قالی بوجود نخواهد آمد.

ابرشی

این عیب در زمینه و حاشیه فرش قابل رویت است. این عیب با سیر و روشن بودن رنگ زمینه و ابلق بودن آن ظاهر می‌شود.