06
مارس

سوختگی فرش

فرش دستباف، ماشینی و انواع کفپوش‌ها به دلیل قرار گیری در سطح زمین ممکن است در طول مصرف دچار عیوب گوناگونی همانند ایجاد لکه و پوسیدگی و انواع اسیب‌های گوناگون شود که دارای تعدد کثیری بوده و اقسام آن کم نیست.

یکی از این عیوب که رایج بوده و در موارد بسیاری بر روی فرش‌ها مشاهده می‌شود، سوختگی قالی است. سوختگی قالی انواع و اقسام گوناگونی دارد و بنا بر دلایل گوناگونی همانند قرار گرفتن جسم داغ بر روی فرش، نزدیکی شعله به فرش و یا ریختن تکه‌های ذغال بر روی فرش بوجود می‌آید. بنابر انواع مذکور نوع و شدت سوختگی بر روی فرش متفاوت و متعدد بوده و در پی آن شیوه‌های انجام مرمت فرش نیز متفاوت خواهد بود.

برای اینکه سوختگی فرش را بتوان از بین برد باید از شیوه‌ها و راه‎‌های گوناگون و متعددی بهره گرفت. در صورتی که سوختگی سطحی و با مواردی نظیر ذغال و یا خاکستر سیگار پیش آمده باشد، بهتر است در ابتدا با استفاده از کاغذ سمباده بخش‌های سوخته شده را ساییده و قسمت‌ها سوخته را از بین برد. سپس اگر همچنان نقاط سیاه بر روی فرش باقی مانده باشد، بهتر است با استقاده از یک قیچی این نقاط را کوتاه کرد.

سوختگی فرش در اثر سهل‌انگاری ایجاد می‌شود.

اما باید توجه داشت که کوتاه کردن پرز فرش باید در حدی بسیاری کم و جزیی انجام شود و اختلافی میان پرز فرش این قسمت با سایر نقاط ایجاد نشود. زیرا در این صورت خود باعث بروز آسیبی دیگر می‌شود. پس از کوتاه کردن پرز، فرش را با جاروهای برقی معمولی و یا دستی، تمیز کنید. در صورتی که لکه‌های سیاهی ناشی از سوختگی بر روی فرش باقی مانده بود، ان را با کف شامپو فرش مورد شستشو قرار دهید تا لکه‌ها به طور کامل برطرف و تمیز کامل حاصل شود.

اما در صورتی که سوختگی در حجم وسیع و در اثر چسبیدن ظروف داغ به فرش و یا ریختن شعله‌های آتش بر روی انواع کفپوش ایجاد شده باشد، مرمت بنابر ارزش مادی و معنوی فرش انجام می‌شود. بدین معنی که در صورتی که هزینه انجام مرمت بیش‌تر از ارزش فرش باشد، عملیات رفوگری انجام می‌شود، در غیر این صورت این کار انجام نمی‌شود.