10
آوریل

شیرازه بافی فرش

فرش دستباف، ماشینی، گلیم، گبه و بافته‌های نساجی مشابه که عموماً کاربردی به عنوان کفپوش داشته و دارد، برخلاف تصور بسیاری از افراد بسیاری پیچیده بوده و از اجزای گوناگون تشکیل می‌شود. این اجزا به طور عمومی و در تمامی فرش‌ها مشترک می‌باشد، عبارت از تار، پود نازک، پود ضخیم، پرز (خامه)، ریشه و شیرازه فرش می‌باشد. در میان اجزای مذکور، شیرازه بخشی از فرش بوده که در طرفین فرش قرار گرفته و افزون بر زیبایی وظیفه حفاظت فرش در برابر گسیختگی برعهده دارد.

یکی از خدمات قالیشویی قالی ماندگار، شیرازه بافی فرش است.

شیرازه به طور کلی پس از به پایان رسانیدن هر رج به دوره سه تا پنج تار پیچیده می‌شود و با هر رج به سمت بالای دار حرکت می‌کند. بافت شیرازه مانع از گسیختگی، وارفتگی و در رفتی گره‌های فرش از یکدیگر شده و در نتیجه باعث افزایش عمر طول فرش دستباف، ماشینی و هر نوع بافته‌ دستباف و ماشینی می‌شود.

بدین دلیل است که بسیاری از بافندگان و تولیدکنندگان فرش در بافت شیرازه نهایت دقت را به خرج می‌دهند. زیرا که علاوه بر افزایش امکان آسیب، فرش معیوب به شمار آمده، در نتیجه این اتفاق ارزش فرش کاهش یافته و در نتیجه با قیمت پایین‌تری به فروش می‌رسد که به ضرر بافنده و تولید کننده به اتمام می‌رسد. اما در صورتی که این آسیب در فرش بوجود آید، باید این آسیب برطرف شود.

شیرازه بافی باید به بهترین شیوه انجام شود.

عمومی‌ترین شیوه رفع آسیب شیرازه‌، شیرازه بافی فرش است. برای شیرازه بافی عموماً به شیوه‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود که عمومی‌ترین این شیوه اتصال نخ چله به فرش و بافت شیرازه است. شیوه دیگر نیز بافت و اتصال شیرازه از پیش آماده شده به فرش است. یکی از خدمات قالیشویی قالی ماندگار، شیرازه بافی فرش است. در این مجموعه شیرازه بافی به کمک اساتیدی انجام می‌شود که هر یک سابقه‌ای چندین ساله در این زمینه داشته و قادرند عملیات شیرازه بافی را به بهترین شیوه انجام دهند.