18
مه

طول عمر فرش

فرش دستباف منسوجی است که کاربرد متعارف آن به عنوان کفپوش می‌باشد، لذا به دلیل تماس مستقیم و روزانه بشر با آن، ارائه خواص عملکردی مطلوب که ناشی از انتخاب صحیح مواد اولیه کاربرد و طراحی مشخصات ساختمانی بافت آن می‌باشد، نقش موثری در رضایت مندی مصرف‌کنندگانش دارند.

طول عمر فرش به عوامل متعددی بستگی دارد.

همچنین در بازار رقابتی پیچیده شاخص طول عمر و یا ضمانت برخی خواص و مشخصه‌های کلیدی عملکرد محصول، از موثرترین ترفندهای مطمئن در پیش روی تولیدکنندگان برای تداوم رونق بازار فروش محصولتشان می‌باشد. در طول عمر یک فرش دستباف دو عامل حفظ ظاهر و راحتی مصرف از مهم‌ترین شاخصه‌ها فرش به شمار می‌آید که مشتریان در خرید محصول باید آن را مد نظر داشته باشند.

برای مشخصه‌های دوام زیبایی ظاهری فرش دستباغ به صورت ظرفیت ارائه یک سیمای ظاهری زیبا و جذاب هنری با ابعاد درونی و بیرونی تعریف می‌شود که از جمله زیبایی‌های ظاهری بیرونی طرح، رنگ و ابعاد و همچنین ساختار بافت سطحی اولیه پرزها می‌باشند. پایداری خواص عملکردی اولیه از اجزای ساختمانی فرش به طور مخصوص لایه پرزها در ارائه حداکثر راحتی مصرف ککندگان در هنگام استفاده یا راه رفتن بر روی آن و همچنین تداوم حالت اولیه استقرار مکانی ساف پرزها، وابسته به کیفیت طراحی اولیه مشخصات تولید و کنترل تطبیق فرایندتولید با حدود استانداردهای مرجع برای هر یک از خواص مرتبط می‌باشند.

در خرید فرش به راحتی و حفظ ظاهر باید توجه ویژه‌ای داشت.

نکته دیگر این که برای فرش‌ها با کاربرد متعارف به عنوان زیر انداز، امروزه مصرف کنندگان انتظارات جدی تری از نقش آن‌ها در تزیین و تطابق با دکوراسیون محیط مورد استفاده مد نظر دارند که این خود تأکید بیش‌تری بر اهمیت ضرورت شناسایی مشخصه‌ها و خواص عملکردی موثر در افزایش طول عمر و یا تضمین دوام خواص عملکردی کلیدی آن‌ها می‌باشد.