18
مه

غلط بافی فرش

از آنجایی که فرش دستباف توسط افراد گوناگون انجام می‌شود، ممکن است در فرآیند بافت امکانات وجود آسیب‌هایی که در اثر اشتباهات انسانی انجام شود، بسیار است. یکی از آسیب‌هایی که ممکن است در حین فرآیند بافت انجام شود، غلط بافی است. این آسیب به طور کلی باعث شکستگی نقوش می‌شود. به عبارت دیگر هر گونه شکستگی در نقوش فرش بافته شده و بهم خوردگی طرح که نتیجه بافتن غلط و زدن گرده اشتباه است، غلط بافی می‌نامند.

یکی از خدمات قالی ماندگار رفع عیب غلط بافی فرش است

در صورت خواندن غلط نقشه عمدتاً یا سهواً، توسط بافنده علیرغم وجود چله کشی مناسب، کوبیدن منظم و هماهنگ دفه و سایر مقدمات بافت، در نهایت با بهم ریختگی و شکستگی طرح بافته شده و عدم تقارن میان نگاره‌ها و نقوش فرش درقسمت‌های قرینه مواجه می‌شود. در نتیجه غلط بافی، نگاره‌ها و نقوش فرش بزرگ‌تر، کوچک‌تر و حتی ناموزون موزون دیده شدن می‌شوند. دقت در پیاده کردن نقشه فرش مطابق با طرح اصلی از ایجاد این عیب جلوگیری می‌کند.

در صورت به وجود آمدن غلط بافی در فرش نیمه بافت، در صورت امکان باید به تناسب، مقدار بافته شده، از فرش را شکافته و دوباره فرش را بافت. در غیر این صورت پس از اتمام فرش برطرف کردن این عیب تقریبا غیر ممکن است. یکی از خدمات مجموعه قالیشویی قالی ماندگار به مشتریان عزیز این مجموعه رفع و برطرف کردن آسیب غلط بافی قالی است. بدین منظور مجموعه‌ای از متخصصان و کارشناسان رفوگری، در مجموعه قالیشویی قالی ماندگار در کنار یکدیگر گرد آمده‌اند، تا آسیب‌های مذکور را به بهترین نحو ممکن برطرف کرده و فرشی با بهترین ظاهر ممکن تحویل شما مشتریان عزیز و صاحبان فرش دستباف دهند.

غلط بافی فرش باعث شکستگی نقوش می‌شود.

برای ارائه خدمات رفوگری و قالیشویی به سایت تخصصی مجموعه قالیشویی قالی ماندگار به آدرس ghalimandegar.com مراجعه کرده و سفارش خود را به ثبت برسانید تا در کم‌ترین زمان ممکن سفیران قالی ماندگار نزد شما مراجعه کرده و قالی‌هایتان را تحویل گرفته و جهت رفع اسیب غلط بافی آن را به مجموعه قالی ماندگار منتقل کنند.